Komitet Organizacyjny

StartKomitet Organizacyjny
Rozwiń


PRZEWODNICZĄCA:

Dr n. med. Izabela Łucka

CZŁONKOWIE:

Dr n. med. Monika Fryze
Lek. Marta Kulik
Lek. Łukasz Szostakiewicz
Mgr Paweł Zielazny

SEKRETARZ

Mgr Ewa Kiszka