Komitet Naukowy

StartKomitet Naukowy
Rozwiń


HONOROWA PRZEWODNICZĄCA:

Prof. dr hab. n. med. Hanna Jaklewicz

PRZEWODNICZĄCA:

Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska

CZŁONKOWIE:

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
Prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
Dr hab. n. med. Anita Bryńska
Dr n. med. Mirosław Dąbkowski
Dr n. med. Monika Fryze
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Landowski
Dr n. med. Izabela Łucka
Dr hab. n. med. Renata Modrzejewska
Dr n. med. Maciej Pilecki
Dr n. med. Lidia Popek
  †  Prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska  
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski
Dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
Dr n. med. Krzysztof Szwajca
Dr n. hum. Katarzyna Walewska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
Dr n. med. Cezary Żechowski