Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Komitet organizacyjny:

Water_Tram_1.jpg
Dr n. med. Izabela Łucka – Przewodnicząca
Dr n. med. Monika Fryze
Lek. Marta Kulik
Lek. Łukasz Szostakiewicz
Mgr Paweł Zielazny

27konferencja@gumed.edu.pl

Departament Zdrowia UMWP: tel. (+58) 326 81 39

Samorząd Województwa Pomorskiego


Sekretarz: Mgr Ewa Kiszka
ewa.kiszka@gumed.edu.pl
Tel.: (+58) 349 11 61